Trends Consumentenonderzoek Funda Index

De stand van wonend Nederland: Q3 2022

bijgewerkt - leestijd

Woonconsument gaat voor zekerheid: liever eerst verkopen, dan pas kopen

De ingezette temperatuurdaling op de woningmarkt zet voort. Uit de funda Index over het derde kwartaal van 2022 blijkt dat het totaalaantal contactaanvragen via funda per beschikbare woning afneemt. Daarmee neemt de concurrentie onder kopers af. Dit is de eerste keer in de funda Index-metingen dat meer consumenten aangeven dat zij liever eerst verkopen voordat ze kopen.

Het vertrouwen dat de markt gunstiger wordt voor kopers blijft licht stijgen. Stijgende rentes, inflatie en hogere energiekosten zorgen wel voor terughoudendheid en vooral voor ander zoekgedrag. Zo wordt er meer gezocht naar woningen in lagere prijscategorieën en speelt duurzaamheid een significant grotere rol.

Eerst verkopen, dan kopen

Voor het eerst sinds de lancering van de funda Index in november 2020 is de groep consumenten die eerst wil verkopen en daarna kopen, groter dan de groep die liever eerst koopt. Een cruciale omslag, zegt Joost Dop, CEO funda: ‘Het is voor verkopers niet meer zo vanzelfsprekend dat een woning snel en fors boven de vraagprijs wordt verkocht. Daarbij hebben doorstromers in de huidige economische omstandigheden waarschijnlijk meer behoefte aan financiële zekerheid voordat zij een grote uitgave doen. Het is nog steeds een heel goede markt om te verkopen. Maar het is duidelijk dat de trend van de afgelopen jaren aan het kenteren is en dat de consument een echte omslag verwacht.’

Woningen tot 3 ton meer in trek

Woningen in de prijscategorieën tot € 500.000 waren altijd al het populairst op funda. Opvallend aan de cijfers over het derde kwartaal, is de verschuiving binnen deze categorie ten opzichte van het tweede kwartaal. Zo wordt de groep die aangeeft op zoek te zijn naar een woning tussen € 100.000 en € 300.000 groter, terwijl de groep die tussen € 300.000 en € 400.000 zegt te zoeken, kleiner wordt.

Het goedkopere segment wordt dus populairder. In de prijscategorie van € 100.000 tot € 300.000 blijft de concurrentie onder kopers op dit moment dan ook groter dan in andere prijscategorieën.

Meer focus op duurzaamheid

In vergelijking met voorgaande kwartalen wordt het energielabel van een woning voor consumenten steeds belangrijker. Een groeiend aantal mensen let in de kenmerken van een woning op funda op het energielabel, of stelt het energielabel in als zoekfilter. Vergeleken met vorig jaar is er zelfs een toename van 261% van het aantal keer dat er op energielabel wordt gefilterd.

Hoe belangrijk vinden zoekers een energielabel?
Een gunstig energielabel wordt sinds de stijging van de energieprijzen steeds belangrijker voor zoekers.
Lees meer