Trends Consumentenonderzoek Funda Index

De stand van wonend Nederland: Q4 2022

- leestijd

Concurrentie op woningmarkt in een half jaar gehalveerd

De kanteling op de woningmarkt, van een verkopers- naar een kopersmarkt, zet verder door. Dit blijkt uit de funda Index over het vierde kwartaal van 2022. Gemeten over heel 2022 is de concurrentie op de woningmarkt gehalveerd.

Het koopvertrouwen is sinds de eerste meting van de funda Index in 2020 nog nooit zo hoog geweest. Toch leidde dit niet tot een toename in koopintentie en koopgedrag. Onder verkopers daalde het verkoopvertrouwen – dat de afgelopen jaren vrij stabiel was – in relatief hoog tempo, terwijl de intentie om te verkopen juist toenam ten opzichte van het derde kwartaal in 2022.

<i>Ten opzichte van een jaar eerder daalde het verkoopvertrouwen met 27,5 procentpunt en steeg dat van kopers met 25,8 procentpunt. De verkoopintentie ligt ongeveer 6 procentpunt hoger dan in Q4 2021, de koopintentie bijna 7 procentpunt lager.</i> Ten opzichte van een jaar eerder daalde het verkoopvertrouwen met 27,5 procentpunt en steeg dat van kopers met 25,8 procentpunt. De verkoopintentie ligt ongeveer 6 procentpunt hoger dan in Q4 2021, de koopintentie bijna 7 procentpunt lager.

Concurrentie gehalveerd

In 2022 halveerde de concurrentie op de woningmarkt van gemiddeld twaalf contactaanvragen naar gemiddeld zes per woning. De concurrentie wordt gemeten naar het aantal contactaanvragen met makelaars via funda, bijvoorbeeld voor meer informatie of een bezichtigingsafspraak. Het lijkt er dus op dat de oververhitting op de woningmarkt ten einde is gekomen. Toch is er nog altijd meer vraag dan aanbod en zijn er meer kopers dan verkopers actief.

Kopers en verkopers reageren ambivalent op veranderende markt

Joost Dop, CEO van funda: ‘We zien ambivalente reacties op de afkoelende woningmarkt. Het vertrouwen onder kopers stijgt, maar ze blijven nog afwachtend, terwijl het vertrouwen onder verkopers daalt. Deze ambivalentie past bij de grote onzekerheden van dit moment, met een flinke druk op de economie, hoge inflatie, stijgende rente en energieprijzen die door het dak gaan.

Nu een deel van de kopers afwachtend is, zijn de kansen op een woning – voor wie de financiering haalbaar is – een stuk beter dan in de afgelopen jaren. Kanttekening hierbij is wel dat veel mensen niet de woning kunnen vinden die zij zoeken. Alleen al de onverminderde populariteit van ons platform, met meer dan 4,5 miljoen unieke bezoekers per maand, duidt erop dat er nog altijd een grote groep mensen is die graag wil verhuizen.’

Concurrentie daalt vooral in de Randstad

Het aantal contactaanvragen via funda met makelaars lag in het vierde kwartaal van 2022 ruim 14 procentpunt lager dan in het derde kwartaal en 17 procentpunt lager dan een jaar geleden. Daarmee halveerde de concurrentie per woning gedurende het jaar. In de decembermaand ligt het kopersgedrag traditioneel op het laagste niveau van het jaar, maar afgelopen december was de seizoensdip dieper dan normaal.

Ik krijg mijn huis niet verkocht!
Blog | Hoe helpt Accountmanager Ynke Hartsema makelaars als een object op funda niet het gewenste resultaat oplevert?
Lees meer

De gemiddelde concurrentie per woning nam in alle provincies af en bleef het laagst in Zeeland en Noord-Brabant. De concurrentie is vooral in randstedelijk gebied groot, met de kanttekening dat Groningen in Q4 bovenaan staat. Kijken we naar verschillen tussen prijscategoriën, dan zien we dat de concurrentie per woning in de prijscategorieën tot 400.000 euro gemiddeld hoger ligt dan in de prijscategorieën daarboven, met respectievelijk gemiddeld elf en acht contactaanvragen per woning.

Vooruitzicht

Consumenten verwachten dat de ingezette kanteling op de woningmarkt de komende maanden verder doorzet. Afgelopen kwartaal dachten bijna twee keer zo veel mensen dat de markt over zes maanden gunstiger is om te kopen dan in Q3. Een kwart van de respondenten verwacht dat de markt ook over zes maanden nog gunstig is voor verkopers.

Waar een jaar geleden het sentiment op de woningmarkt werd gedomineerd door het geringe aanbod en de lage rente, zijn op dit moment de economische situatie en de hoge rente de belangrijkste factoren die het koop- en verkoopvertrouwen beïnvloeden.