Funda Index

Tweede kwartaal 2023

In het tweede kwartaal van 2023 liet het koopvertrouwen, voor het zevende kwartaal op rij een stijging zien. De koopintentie nam, na een eenmalige stijging in het vorige kwartaal, in het tweede kwartaal van 2023 juist af. Hoewel de koopintentie, met als trendbreuk het vorige kwartaal, al sinds begin 2022 daalt, neemt de concurrentie op de woningmarkt juist toe.

Koopvertrouwen stabiliseert, verkoopvertrouwen stijgt weer ligt

Het koopvertrouwen blijft nagenoeg gelijk (0,4 procentpunt stijging vergeleken met vorig kwartaal). Daarmee ligt het wel op het hoogste punt in de funda Index sinds de eerste meting in 2020. Dit kwartaal vindt 20% van de consumenten de markt gunstig voor koop. Het verkoopvertrouwen neemt iets toe met 1,7 procentpunt. Dit kwartaal vindt 41% van de consumenten dat de huidige markt een goed moment is om te verkopen. Dit is flink gedaald ten opzichte van 2022.

Vertrouwen over zes maanden 

Vooruitkijkend zijn consumenten nog minder positief over de markt betreft verkopen. Het verkoopvertrouwen ligt een stuk lager: 29% van de consumenten verwacht dat de markt over zes maanden nog gunstig is voor verkoop. Het vertrouwen dat de markt over zes maanden gunstig is voor kopen, neemt juist toe: 30% verwacht dan een gunstige markt voor kopers. Als deze verwachting verder doorzet komt hiermee het koopvertrouwen boven het verkoopvertrouwen te liggen.

Hoge rente, de ongunstige economie en weinig aanbod drijvers voor vertrouwen 

De huidige woningmarkt wordt volgens consumenten beïnvloed door de hoge rente (56%), weinig aanbod van woningen (52%) en een ongunstige economische situatie (43%). Een jaar geleden werd het sentiment op de woningmarkt met name gedomineerd door het geringe aanbod en de lage rente. Vooruitkijkend verwacht men dat dezelfde factoren een rol blijven spelen. Maar ze verwachten wel dat er meer aanbod komt van woningen (21%) en de prijzen aantrekkelijker worden voor de koper (26%).

Redenen vertrouwen

Zowel een daling in koop- als verkoopintentie   

Waar in het eerste kwartaal van dit jaar de stijging in het vertrouwen ook bevestigd werd door een stijging in de intentie, zet dit niet verder door. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 2 procentpunt lager dan in het vorige kwartaal, maar wel 4,2 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 9,3 procentpunt af ten opzichte van vorig kwartaal, en ligt 7,4 procentpunt lager dan het tweede kwartaal van 2022.

Plannen stagneren door stijging maandlasten en ontwikkeling verkoopprijzen

De ontwikkelingen waarbij het levensonderhoud steeds duurder wordt en de maandlasten omhoog gaan, weerhouden mensen ervan om te gaan kopen. Dit geldt voor zowel doorstromers als starters. Er is echter ook een groep die zicht juist gestimuleerd voelt om te gaan kopen. Verhuisplannen worden daarnaast ook beïnvloed door de verwachtingen gerelateerd aan de huizenprijzen. De verwachtte huizenprijzen zorgen dat (ver)koopplannen worden uitgesteld, met name onder starters is dit het geval. Consumenten die hun plannen uitstellen verwachten in grotere mate een prijsdaling.

Redenen om te verhuizen

Ook dit kwartaal zijn er geen verschuivingen in de redenen om te verhuizen. Naast dat mensen toe zijn aan een nieuwe woning worden 'het verlaten van het ouderlijk huis', 'veranderende werksituatie' en 'samenwonen' als belangrijkste life events genoemd als reden om te verhuizen.

Voorkeur voor eerst verkopen en dan kopen neemt weer toe

In het tweede kwartaal van 2023 zien we dat de groep die eerst wil verkopen en dan wil kopen toeneemt naar 26%. Ook de groep die eerst wil kopen neemt licht toe naar 19%. De groep die alleen koopt of verkoopt nam sterk toe in het eerste kwartaal van dit jaar en neemt nu juist sterk af.

Voorkeur eerst kopen of verkopen

De gedragsindex laat een kleine daling zien, maar concurrentie neemt toe

De gedragsindex laat na een opleving in het eerste kwartaal een daling van 1,8 procentpunt zien in het tweede kwartaal van 2023. Hoewel de concurrentie per woning toeneemt, daalt het aantal individuele consumenten dat contact opneemt met de makelaar voor een woning. Deze ogenschijnlijke tegenstelling wordt veroorzaakt door een grotere belangstelling voor woningen uit het lagere prijssegment. De totale vraag over alle prijssegmenten heen, neemt af doordat er veel minder interesse is voor het midden- en het hoge segment.

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl