Funda Index

Eerste kwartaal 2023

• Stijging koopvertrouwen wordt nu ook bevestigd door positieve koopintentie en positief koopgedrag
• Starters weer actiever op zoek naar koopwoning
• Passende woning blijft knelpunt in vraag en aanbod

Koopvertrouwen neemt verder toe, verkoopvertrouwen daalt

Het koopvertrouwen neemt toe met 6,9 procentpunt vergeleken met vorig kwartaal en kwam hiermee uit op het hoogste punt in de funda Index sinds de eerste meting in 2020. Dit kwartaal vindt 20% van de consumenten de markt gunstig voor koop. Het verkoopvertrouwen neemt af met 2,6 procentpunt. Dit kwartaal vindt 40% van de consumenten dat de huidige markt een goed moment is om te verkopen. Dit is flink gedaald t.o.v. voorgaande kwartalen.

Vertrouwen over zes maanden 

Vooruitkijkend zijn consumenten nog minder positief over de markt betreft verkopen. Het verkoopvertrouwen ligt een stuk lager: 25% van de consumenten verwacht dat de markt over zes maanden nog gunstig is voor verkoop. Het vertrouwen dat de markt over zes maanden gunstig is voor kopen, neemt juist toe: 33% verwacht dan een gunstige markt voor kopers. Als deze verwachting verder doorzet komt hiermee het verkoopvertrouwen boven het koopvertrouwen te liggen.

Hoge rente, de ongunstige economie en weinig aanbod drijvers voor vertrouwen 

De huidige woningmarkt wordt volgens consumenten beïnvloed door hoge rente (50%), een ongunstige economische situatie (49%) en weinig aanbod van woningen (46%). Een jaar geleden werd het sentiment op de woningmarkt met name gedomineerd door het geringe aanbod en de lage rente. Vooruitkijkend verwacht men dat de ongunstige economie en hoge rente een belangrijke rol blijven spelen (respectievelijk 42% en 54$), maar dat er meer aanbod komt van woningen (28%) en de prijzen aantrekkelijker worden voor de koper (33%).

Redenen vertrouwen

Zowel een stijging in koop- als verkoopintentie   

De stijging in koopvertrouwen wordt nu ook bevestigd door een stijging in koopintentie. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 9,5 procentpunt hoger dan vorig kwartaal en 1,7 procentpunt hoger dan het eerste kwartaal vorig jaar. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 3,6 procentpunt toe ten opzichte van vorig kwartaal, en ligt 13,2 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal van 2022.

Redenen om te verhuizen

Ook dit kwartaal zijn er geen verschuivingen in de redenen om te verhuizen. Naast dat mensen toe zijn aan een nieuwe woning worden samenwonen, het verlaten van het ouderlijk huis en gezinsuitbreiding als belangrijkste life events genoemd als verhuisredenen.

Voorkeur voor eerst verkopen en dan kopen neemt af

In het eerste kwartaal van 2023 zien we dat de groep die eerst wil kopen en dan wil verkopen weer iets toeneemt naar 15%. Terwijl de groep die eerst wil verkopen afneemt naar 18%. Opvallend is dat de groep die alleen koopt of verkoopt sterkt toeneemt. Uit nadere analyse blijkt dat dit met name om starters gaat. Hieruit blijkt dat deze groep weer actiever wordt op de woningmarkt.

Voorkeur eerst kopen of verkopen

De gedragsindex laat sinds een jaar een stijging zien 

Het aantal contactaanvragen via funda met de makelaar door consumenten ligt het eerste kwartaal 7,8 procentpunt hoger dan vorig kwartaal en 22,4 procentpunt lager ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Het aantal beschikbare woning op funda is nagenoeg gelijk in het eerste kwartaal van dit jaar t.o.v. laatste kwartaal vorig jaar. Dit betekent ook dat de concurrentie onder kopers per beschikbare woning licht is gestegen.

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl