Funda Index

Derde kwartaal 2023

Uit de Funda Index, waarmee het woningplatform elk kwartaal inzichtelijk hoe bezoekers de woningmarkt ervaren, blijkt dat vertrouwen van woningverkopers op het platform het afgelopen kwartaal is toegenomen. 54% van de ondervraagden is van mening dat het nu een goede tijd is om een woning te verkopen. Vorig kwartaal was dit nog 41%. Daarnaast geeft, voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2022, een groter deel van de woningzoekers aan eerst een nieuwe woning te willen kopen, alvorens zij hun huidige woning zullen verkopen.

Koopvertrouwen daalt, verkoopvertrouwen stijgt verder door

Na een stijging van 7 kwartalen, daalt het koopvertrouwen met 2,4 procentpunt naar 113,2. Dit kwartaal vindt 19% van de consumenten de markt gunstig voor koop. Het verkoopvertrouwen neemt flink toe met 6,4 procentpunt. Dit kwartaal vindt 54% van de consumenten dat de huidige markt een goed moment is om te verkopen. Dit ligt nog wel ver onder hetzelfde kwartaal in 2022, toen vond 65% van de consumenten het een goed moment om te verkopen.

Vertrouwen over zes maanden 

Vooruitkijkend zijn consumenten minder positief over de markt betreft verkopen. Het verkoopvertrouwen ligt een stuk lager: 43% van de consumenten verwacht dat de markt over zes maanden nog gunstig is voor verkoop. Het vertrouwen dat de markt over zes maanden gunstig is voor kopen, neemt iets toe: 22% verwacht dan een gunstige markt voor kopers.

Hoge rente, de ongunstige economie en weinig aanbod drijvers voor vertrouwen 

De huidige woningmarkt wordt volgens consumenten beïnvloed door de hoge rente (50%), weinig aanbod van woningen (60%) en een ongunstige economische situatie (42%). Een jaar geleden werd het sentiment op de woningmarkt met name gedomineerd door het geringe aanbod en de lage rente. Vooruitkijkend verwacht men dat dezelfde factoren een rol blijven spelen. Er werd eerder verwacht dat huizenprijzen flink aantrekkelijker zouden worden in de toekomst, maar die verwachting neemt af (nu nog maar 15%)

Redenen vertrouwen

Koopintentie redelijk stabiel, maar een stijging in verkoopintentie  

De daling van afgelopen kwartaal in verkoopintentie zet niet door. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen stijgt dit kwartaal flink met 9,9 procentpunt. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen is redelijk stabiel met 0,6 punt ten opzichte van vorig kwartaal, en ligt 4,9 procentpunt hoger dan het derde kwartaal van 2022.

Redenen om te verhuizen

Ook dit kwartaal zijn er geen verschuivingen in de redenen om te verhuizen. Naast dat mensen toe zijn aan een nieuwe woning wordt voornamelijk 'samenwonen'' als belangrijkste life event genoemd als reden om te verhuizen.

Voorkeur voor eerst kopen en dan verkopen neemt weer toe

In het derde kwartaal van 2023 zien we dat de groep die eerst wil verkopen en dan wil kopen toeneemt naar 25%. De groep die eerst wil verkopen neemt af naar 22%.

Voorkeur eerst kopen of verkopen

De gedragsindex stabiliseert

De gedragsindex stijgt in het derde kwartaal van 2023 heel licht met 0,7 punt. Hiermee stijgt ook de concurrentie per beschikbare woning, omdat het gemiddeld aantal beschikbare woning afneemt. Gemiddeld zijn er 13 contactaanvragen richting de makelaar per beschikbare woning.

Het belang van energielabel neemt toe

Uit het onderzoek blijkt dat het energielabel steeds belangrijker wordt gevonden bij het kopen van een woning. 56% van de ondervraagden vindt minimaal energielabel C een vereiste. Ruim 27% geeft aan het energielabel van een woning belangrijker te vinden dan een half jaar geleden. Toch geeft 17% van de ondervraagden aan dat een volgend huis nog geen groen energielabel hoeft te hebben en is 61% van de woningzoekers bereid om hun toekomstige woning te verduurzamen. Aangezien het energielabel in de toekomst een grotere rol gaat spelen bij het aanvragen van een hypotheek, zal het belang van dit label naar verwachting verder toenemen

Meer mensen anticiperen op overbieden

Het blijkt dat weer meer ondervraagden zich voorbereiden op een mogelijke biedingsstrijd. Meer dan een derde (32%) van de kopers en verkopers verwacht dat overbieden de komende maanden de norm zal zijn. Waar een half jaar geleden slechts 12% van de respondenten een overbieding verwachtte. Dit wordt ondersteund door berichtgeving van makelaarsvereniging NVM, die in het derde kwartaal zagen dat 45% van de verkochte woningen boven de vraagprijs werd verkocht. Deze stijging kan verband houden met de perceptie van woningzoekenden over het aanbod dat beschikbaar is. 60% van de respondenten vindt dat er momenteel een beperkt aanbod is. Dat is meer dan in het vorige kwartaal, toen dat nog 54% was. Dit is nog steeds een daling ten opzichte van 2022, toen steevast meer dan 80% van de ondervraagden aangaf dat er te weinig aanbod was.

Contact

Meer informatie over de funda Index? Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl