vraag & antwoord

Wat doet de notaris voor mij?

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Meer dan alleen de overdracht

Het is tijd om de koopakte op te maken. Via welke notaris wil je de sleuteloverdracht laten plaatsvinden? Jij als koper mag dit namelijk bepalen. Misschien heb je bij een eerdere aankoop een prettige notaris gehad en is de keus makkelijk. Er zijn overigens ook andere momenten waarop je een notaris nodig hebt.

De notaris is er om alles rondom de koop van het huis te controleren en afspraken vast te leggen. Hij controleert onder andere of er geen beslag op het huis ligt, of partijen bevoegd zijn om te verkopen en of het geld op tijd binnen is. Een overdracht zonder notaris is niet mogelijk. Daarnaast wordt ook nog eens de koopsom via de notaris voldaan. Hij houdt het geldbedrag net zo lang op de derdengeldenrekening totdat de handtekening van zowel de koper als de verkoper is gezet.

Dit doet de notaris

Voordat je naar de notaris gaat

Testament, huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract … Weet jij de verschillen nog? Voordat je tekent voor het huis, is het misschien een goed moment om na te denken wat er gebeurt met het huis én de hypotheek wanneer jij of je partner komt te overlijden of jullie gaan scheiden. Geen vrolijke onderwerpen om te bespreken, maar wel verstandig om dit goed geregeld te hebben.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Volgens de wet is dan alles in principe geregeld. Komt een van jullie beiden te overlijden, dan gaan het huis en de hypotheek van rechtswege over op de ander. Met een overlijdensrisicoverzekering ben je ervan verzekerd dat je de maandlasten kunt blijven voldoen.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract leg je vast wat er gebeurt met de (gezamenlijke) inkomsten, wat de (gezamenlijke) kosten zijn en wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan. Je bent met dit contract, dat de notaris opmaakt, geen erfgenamen van elkaar. Dit kun je los van het samenlevingscontract vastleggen in een testament.

Testament

In het testament leg je vast wat er met je nalatenschap gebeurt op het moment van overlijden. Dit is dan ook het document waarin je vastlegt wat er met het huis en de hypotheek gebeurt wanneer je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt afgesloten. De notaris adviseert je over de inhoud van het testament en stelt het document op.

Dubbelcheck

Heb je al een testament of samenlevingscontract? Dan is het tóch goed om dit weer eens te bekijken. Misschien is jullie situatie veranderd? Hadden jullie nog geen kinderen toen het samenlevingscontract werd opgemaakt en is dat nu wel het geval? Pak alles erbij en laat je eventueel adviseren door de notaris.

Van koopakte naar leverings- & hypotheekakte

Nadat de koopakte is getekend, gaat deze naar de notaris. Die maakt op basis hiervan de leveringsakte op. Hierin worden de verkoper en koper genoemd, om welke woning het gaat, voor welke koopsom deze wordt overgedragen en welke extra afspraken/verplichtingen er van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kettingbeding of recht van overpad. Op de dag van de overdracht ondertekenen zowel de verkoper, als de notaris als jijzelf.Diezelfde dag teken je ook de hypotheekakte, ook opgemaakt door de notaris. Er staan afspraken in die je met de bank bent aangegaan. Hoe de akte eruitziet, verschilt per bank. In ieder geval staat er altijd het maximale bedrag van de lening in, en natuurlijk welke woning het betreft. Sommige banken hebben in de hypotheekakte ook staan hoeveel rente je moet betalen en hoe er moet worden afgelost. Andere banken verwijzen in de hypotheekakte voor rente en aflossing naar de getekende offerte.Na het tekenen van de leverings- en hypotheekakte schrijft de notaris de akten in bij het Kadaster. Het huis staat dan officieel op jouw naam.

Wanneer kunnen we naar de notaris?

Die datum is van verschillende factoren afhankelijk. Welke overdrachtsdatum ben je met de eigenaren overeengekomen? Heb je wel of geen hypotheek nodig?Wanneer je een hypotheek nodig hebt, krijg je gemiddeld zes weken de tijd om deze rond te krijgen. Daarna gaat de notaris alle documenten opmaken en kun je rekening houden met nog eens twee weken extra. Als je geen specifieke afspraken met een verkoper hebt gemaakt, moet je in dit geval dus rekening houden met circa acht weken voordat je de sleutels in handen hebt.Zodra de financiering rond is en alle documenten bij de notaris aanwezig zijn, wordt er een afspraak gemaakt voor de overdracht. Dag en tijdstip worden met alle partijen gecommuniceerd. Vervolgens kan er een inspectie worden ingepland; vóór de overdracht plaatsvindt, wil je er zeker van zijn dat het huis zich in de staat bevindt zoals je hebt afgesproken.

tip  Zit je na al die weken eindelijk bij de notaris? Vergeet niet iemand te vragen om een foto te maken wanneer je je handtekening zet. Dit bijzondere moment wil je immers vastleggen.

Wat zijn de notariskosten?

Elke notaris rekent andere tarieven. Voor de overdracht moet je rekening houden met bedragen tussen de € 800 en € 2000. Vraag een paar offertes op zodat je goed kunt vergelijken. Wanneer je meerdere zaken wilt regelen – de overdracht en een testament bijvoorbeeld – kan het handig zijn om dit bij één notaris onder te brengen. De kosten voor de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar, de overige notariskosten helaas niet.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

De notaris stelt de hypotheekakte op. Hierin staan alle afspraken tussen jou en de bank vermeld. De hypotheekakte teken je op de dag van de sleuteloverdracht. Wanneer deze – samen met de leveringsakte – ingeschreven staan bij het Kadaster, is het huis officieel van jou.
Aan de hand van de bepalingen in de koopakte, die je hebt getekend bij de makelaar, stelt de notaris de leveringsakte op. Hierin staat onder andere wie de partijen zijn, om welk huis het gaat, voor welke koopsom het huis is verkocht en welke extra bepalingen of verplichtingen er gelden.
Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

In deze situatie is volgens de wet in principe alles rondom het eigendom van jullie huis geregeld wanneer jij of je partner komt te overlijden. Jullie zijn elkaars erfgenamen waardoor het volledige eigendom van het huis op de ene partner overgaat als de ander komt te overlijden.

Je bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap

Wanneer je niets hebt vastgelegd en je partner komt te overlijden, dan gaat het eigendom van het huis (voor wat betreft het deel van je partner) over op zijn of haar erfgenamen. Dat kunnen ouders of een broer of zus zijn. Als jullie niet gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap willen afsluiten, is het handig om een testament te overwegen. Dat zorgt er onder andere voor dat jij en je partner elkaars erfgenamen worden waardoor het huis bij overlijden naar de andere partner overgaat.

Het is ook goed om na te denken over een samenlevingscontract. Hierin leg je afspraken vast zoals bijvoorbeeld de verdeling van jullie inkomen, de (gezamenlijke) lasten en wat er gebeurt wanneer jullie uit elkaar gaan. In het samenlevingscontract kun je ook een verblijvingsbeding laten opnemen. Dit regelt dat bij overlijden de gezamenlijke goederen naar de langstlevende gaan. Als je je privébezit na jouw overlijden ook aan je partner wilt nalaten, moet je een testament maken.

Het is goed om na een aantal jaar je testament weer eens te bekijken. Je leven verandert en het kan zijn dat je testament niet meer op de huidige situatie aansluit. Misschien heb je kinderen gekregen in de tussentijd, of is de relatie met je familie veranderd. Via de notaris kun je je testament wijzigen.
Dit is afhankelijk van wat je met de verkoper hebt afgesproken en of je wel of geen hypotheek nodig hebt. Indien een hypotheek noodzakelijk is, heb je circa zes weken nodig. In deze periode kun je alle benodigde documenten verzamelen en bij de bank aanleveren en kunnen zij op basis daarvan besluiten om wel of geen hypotheek te verstrekken. Daarna heeft ook de notaris tijd nodig om de sleuteloverdracht voor te kunnen bereiden. Houd daarom in ieder geval rekening met ongeveer acht weken voordat je de sleutels in handen hebt. De overdracht vindt plaats op het notariskantoor.
Meer vragen