Funda Index

De stand van wonend Nederland

 

Actueel inzicht in vertrouwen, intentie en gedrag op de woningmarkt

De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van Nederlands grootste huizenwebsite. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van consumenten. Het brengt daarnaast de invloed van maatschappelijk, politiek en economisch sentiment en persoonsgebonden situaties in kaart.  Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland.

Dit zijn de cijfers van oktober 2020

Koopvertrouwen
92,8 -2%
Koopintentie
100,6 +3,5%
Koopgedrag
99,5 +1,6%
Verkoopvertrouwen
102,3 -0,5%
Verkoopintentie
87,0 -2,3%

De funda Index

Bekijk meer achterliggende data

Funda Index voorziet verder toenemende krapte

Koopintentie neemt toe, terwijl verkoopintentie afneemt

Vertrouwen

Hoge huizenprijzen en de snelle verkoop zorgen voor veel vertrouwen in de verkoop van een woning. Weinig consumenten vinden het nu echter een goed moment om te kopen dankzij diezelfde huizenprijzen én de krappe woningmarkt.

Intentie

Ten opzichte van september zijn meer mensen van plan om een huis te kopen, terwijl steeds minder mensen van plan zijn om te verkopen. Ten opzichte van juli is de verkoopintentie zelfs met 13% gedaald.

Gedrag

Woningzoekers zijn steeds actiever op funda, de concurrentie op beschikbare woningen neemt toe. Er nemen meer mensen via funda contact op met een makelaar, zelfs 25% meer dan in dezelfde maand een jaar geleden.

Lees het persbericht

Meer koopvertrouwen over zes maanden

Vergeleken met oktober verwacht een grotere groep consumenten over zes maanden een betere kopersmarkt, met aantrekkelijkere huizenprijzen en meer woningaanbod. Hiertegenover staat dat minder consumenten verwachten dat het over zes maanden een gunstig moment is om een woning te verkopen. 

Eerst nieuwe woning kopen dan huidige woning verkopen 

Steeds meer doorstromers geven aan dat zij eerst een woning willen kopen, voordat ze hun huidige woning verkopen. Dit lijkt serieuze impact te hebben op de verkoopintentie. Het zou betekenen dat de markt weer krapper wordt en kopers het nog moeilijker krijgen.

Bekijk meer achterliggende data

We zijn de enige die het gedrag van potentiële kopers zó goed in kaart kan brengen en tegelijkertijd actueel inzicht heeft in het sentiment op de woningmarkt. Zo denken we als eerste te kunnen zien wat er gebeurt, voordat het gebeurt.
Quintin Schevernels
Quintin Schevernels CEO

Laatste nieuws

Gebaseerd op maandelijks en thema-onderzoek

Dit zijn de meest gestelde vragen over de funda Index

De funda Index is een maandelijks onderzoek dat zich richt op de factoren die bepalend kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. De basis is het permanent monitoren van het vertrouwen in de markt, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van woningzoekenden op funda.nl en via de funda app.

De funda Index onderzoekt elke maand het vertrouwen in de markt, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van woningzoekenden. Ook de verschuivingen en verschillen ten opzichte van voorgaande periodes worden in kaart gebracht. Daarnaast meet de funda Index hoe de intentie, het vertrouwen en het gedrag worden beïnvloed door persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties én maatschappelijke, geopolitieke en economische actualiteiten en sentimenten.

Elke maand zetten we het daadwerkelijke gedrag op funda.nl en in de funda app (het zoekgedrag plus de contactaanvragen bij een makelaar) en de in de markt gerealiseerde verkoopcijfers af tegen de funda Index. Zo wordt over een lange periode vastgesteld in hoeverre de funda Index mogelijke marktverschuivingen en trends kan signaleren.

Funda heeft ongeveer 5 miljoen maandelijkse bezoekers op funda.nl en gebruikers van de funda app. Hiermee hebben we een ideale onderzoeksbasis om sentimenten en verschuivingen op de woningmarkt vroegtijdig te signaleren.

Ons doel is om deze onderzoeksdata beschikbaar te maken voor makelaars, financiële instellingen, onderzoek- en planbureaus, macro-economen, de overheid, politiek en media. Zo leveren we een bijdrage aan het vergroten van de kennis van de woningmarkt bij al deze partijen; kennis die een bijdrage levert aan het oplossen van de woonuitdagingen in Nederland.

De funda Index neemt een unieke positie in door op maandelijkse basis het vertrouwen, de intentie en gedrag van de consument te analyseren. Zo onderscheidt de funda Index zich van bestaande onderzoeken, rapporten en (macro-economische) indices. Die meten namelijk met een periodieke vertraging (bijvoorbeeld per kwartaal) de ontwikkelingen achteraf.

De funda Index signaleert als eerste sentimenten, bewegingen en verschuivingen op de woningmarkt. Dankzij onze unieke positie in de markt en grote doelgroep kan funda als geen ander het gedrag van woningzoekenden in kaart brengen en het sentiment van de consument duiden.

De funda Index biedt inzicht in zowel vertrouwen, intentie én gedrag. Andere onderzoeken richten zich voornamelijk op één onderwerp. Door deze drie onderwerpen goed met elkaar te verbinden zorgen we voor mogelijke inzichten en kennis die er nu nog niet zijn.

Tot slot zet de funda Index de uitkomsten van het maandelijkse onderzoek af tegen persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties én maatschappelijke, politieke en economische actualiteiten en sentimenten.

In de derde week van elke maand vullen bezoekers op funda.nl op steekproefbasis een vragenlijst in. Er wordt gestreefd naar een minimale steekproef van 1500 respondenten.

De resultaten uit het onderzoek worden gecombineerd met het bezoekersgedrag op funda.nl en de app gemeten over de rapportagemaand.

We meten en delen onze kennis op basis van drie clusters: vertrouwen, intentie en gedrag. We rapporteren in totaal vijf indices verdeeld over deze drie clusters:    

Vertrouwen  

Index 1: Goed moment om een woning te kopen

Index 2: Goed moment om een woning te verkopen  

Intentie 

Index 1: Van plan een woning te kopen

Index 2: Van plan een woning te verkopen  

Gedrag 

Index: Contactaanvragen aan makelaars

Om de cijfers te kunnen duiden, vragen we meer uit over het maatschappelijke, politieke en economische sentiment en persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties.

Zo toetsen we bijvoorbeeld waarom men het een goed of juist een slecht moment vindt om nu te kopen of verkopen, wat de voornaamste redenen zijn om te verhuizen, wat de voornaamste woonwensen zijn en hoe zij nu handelen: eerst kopen versus eerst verkopen, wel of niet overbieden. De vragen die wij stellen over persoonsgebonden en gezinsspecifieke situaties gaan over woonsituaties of bijvoorbeeld de gezinssamenstelling.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om met de funda Index dezelfde inzichten te bieden voor de huurmarkt. Ondanks de grote stijging van het huuraanbod op funda hebben we op dit moment te weinig onderzoeksdata om er een betrouwbare index op te ontwikkelen. Zodra dit mogelijk is, nemen we ook de huurmarkt mee in de funda Index. 

Aan de funda Index ligt onafhankelijk onderzoek ten grondslag. Er wordt objectief naar de resultaten gekeken – en die worden ook beschikbaar gesteld zodat derden deze kunnen interpreteren.

Het aantal datapunten is voldoende om een betrouwbaar beeld te schetsen. Met meer dan 1500 respondenten per meting hebben we een representatieve steekproef die daadwerkelijk iets zegt over de gehele populatie. Met miljoenen bezoekers op het funda platform en gedegen analyse hebben we daarnaast goed zicht op het gedrag van woningzoekenden. Omdat we beide bronnen (data en platformdata) met elkaar kunnen combineren, zijn we in staat een totaalbeeld te creëren.

Belangrijke notitie is dat het onderzoek wordt uitgevoerd onder bezoekers van de website van funda. Naast “fun zoekers" zijn dit relatief veel mensen die actief op zoek zijn naar een woning of (willen) verkopen. Het is daarom een actievere doelgroep dan wanneer je kijkt naar heel Nederland. Een hele relevante doelgroep dus om het sentiment op de woningmarkt in kaart te kunnen brengen. Maar percentages over bijvoorbeeld de koopintentie of verkoopintentie zijn niet representatief voor Nederland. Wel kunnen we de trends zeer goed inzichtelijk maken.

Elke tweede dinsdag van de maand publiceren we de funda Index over de voorafgaande maand.

Contact

Meer informatie over de funda Index?
Neem contact met ons op: 

Media: pers@funda.nl
Consument, makelaar of andere geïnteresseerde: marketing@funda.nl