vraag & antwoord

Wat gebeurt er met mijn hypotheekschuld na verkoop van mijn woning?

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Hypotheekschuld en overwaarde

Het geld dat je krijgt na verkoop van je huis, gebruik je om je hypotheekschuld af te lossen. Is het bedrag dat je hebt ontvangen hoger dan de hypotheekschuld? Dan heb je overwaarde. Is de opbrengst lager, dan houd je een restschuld over.

Hypotheek aflossen bij verkoop huis

Is de kans groot dat je met de verkoop van je woning je huidige hypotheek niet kunt afbetalen? En kun je deze restschuld ook niet zelf afbetalen met bijvoorbeeld spaargeld? Neem dan contact op met je hypotheekverstrekker vóórdat je je huis te koop zet. Die moet er namelijk mee instemmen dat je je woning verkoopt zonder dat je in staat bent om je hypotheekschuld af te lossen.

Hoe gaat het aflossen van de hypotheekschuld?

Vóór de overdrachtsdatum schakelt de notaris met de hypotheekverstrekker van de koper over het betalen van de koopsom van het huis. Op de datum van de overdracht staat dit bedrag klaar op een derdengeldenrekening, een speciale rekening van de notaris waarop het geld voor de woning wordt geparkeerd. Na het tekenen van de koopakte wordt het huis overgedragen aan de kopers en met het geld op de derdengeldenrekening wordt jouw hypotheek afbetaald. Is de opbrengst van je woning lager dan je hypotheekschuld, dan is er sprake van restschuld. Gelukkig zijn er verschillende oplossingen op dit verschil bij te leggen, want niet iedereen kan een restschuld uit eigen geld betalen.

Hypotheekrestschuld na verkoop huis: wat zijn je opties?

Na verkoop van je huis met een restschuld heb je twee opties, namelijk:

  • Je financiert de restschuld mee in de hypotheek op je volgende koopwoning.
  • Je maakt afspraken met de bank over het terugbetalen van de hypotheekschuld.

In beide gevallen is de hypotheekrente die je betaalt niet aftrekbaar van je inkomen. Op deze regel is wel een uitzondering: Is de schuld ontstaan vóór 1 januari 2018 dan is de betaalde rente over de schuld aftrekbaar gedurende maximaal vijftien jaar.

tip  Overwaarde op je huis? Dit kun je ermee doen

Mogelijkheden restschuld met een NHG-hypotheek

Heb je een hypotheek met NHG? Dan kan NHG onder bepaalde criteria de restschuld kwijtschelden.

  • De relatie met de partner met wie je samen het huis kocht is beëindigd.
  • Je partner is overleden.
  • Je bent je baan verloren met niet-verwijtbare werkloosheid als gevolg.
  • Jij of je partner is arbeidsongeschikt geworden

Door deze gebeurtenissen kunnen de hypotheeklasten onbetaalbaar worden, waardoor verkoop onvermijdelijk is. Met een NHG-hypotheek ben je er zeker van dat je in deze gevallen niet komt te zitten met een restschuld na verkoop van je huis.

Mogelijkheden restschuld zonder een NHG-hypotheek

Een andere mogelijkheid is om met een schenking of spaargeld de restschuld af te betalen. Zo mogen je ouders een bedrag tot € 28.947 schenken (2023) als je tussen de 18 en 40 jaar bent. Dit bedrag mag je gebruiken voor het afbetalen van je restschuld. Ook met je eigen spaargeld kun je de restschuld afbetalen.

info Let op: de belastingvrije schenking wordt 1 januari 2024 afgeschaft.

Bespreek je hypotheekschuld met de bank

In het geval van restschuld moet je met de bank overeenkomen hoe je de rest van je hypotheekschuld gaat afbetalen. Kortom, zie je na het eerste gesprek met een verkoopmakelaar een restschuld aankomen? Ga in gesprek met de bank voordat je je woning te koop zet.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

De verkoopopbrengst van je huis die overblijft na het aflossen van je hypotheek kun je op verschillende manieren gebruiken. Belastingtechnisch is de meest gunstige optie om je overwaarde te gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een nieuw huis. Je kunt het geld ook op je spaarrekening zetten. Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst dit dan als vermogen ziet en dat je over een vermogen boven de € 50.650 vermogensrendementsheffing betaalt. Heb je overwaarde, maar wil je je woning (nog) niet verkopen? Check dan bij je hypotheekverstrekker of je in aanmerking komt voor rentekorting.
Als huiseigenaar kun je ervoor kiezen om je oude hypotheekvorm met zijn aflossingsvrije voorwaarden mee te nemen naar de nieuwe woning. In sommige gevallen loont het om toch een nieuwe hypotheek af te sluiten. De populairste hypotheken zijn de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Bij beide los je de hypotheek volledig af én heb je recht op hypotheekrenteaftrek.
De bijleenregeling is van toepassing als je je huis verkoopt met overwaarde. Volgens deze regeling moet je je overwaarde gebruiken voor de aanschaf of verbouwing van je volgende huis. Doe je dit niet, dan mag je de hypotheekrente niet meer over het volledige hypotheekbedrag aftrekken. De bijleenregeling vervalt na drie jaar. Koop je dus pas na drie jaar weer een volgende woning, dan heeft deze regeling geen effect meer op je hypotheekrenteaftrek.
De meldplicht, mededelingsplicht of informatieplicht houdt in dat je als verkoper verplicht bent om eerlijke en volledige informatie te geven aan de koper. Het gaat daarbij om informatie waarvan je weet of zou kunnen vermoeden dat het belangrijk is voor de koper. Denk hierbij aan (on)zichtbare gebreken, zoals een oven die niet goed werkt. Maar ook informatie over je woonomgeving die van invloed kan zijn op het gebruik of woonplezier, zoals geluidsoverlast van de buren. De termen meldplicht, mededelingsplicht of informatieplicht worden vaker door elkaar gebruikt.
Meer vragen

Goed voorbereid een hypotheek afsluiten

Wanneer je je huis verkocht hebt en een nieuw huis koopt, moet je een nieuwe hypotheek afsluiten. Waar heb je voorheen voor gekozen en waar kies je nu voor?

Zo ziet je belastingaangifte eruit na verkoop met restschuld

Geraadpleegde bronnen