artikel

Een BKR-registratie: geen hypotheek?


Hypotheek afsluiten met een BKR-registratie?

Als je geld wilt lenen, bijvoorbeeld voor een hypotheek, dan toetst de geldverstrekker jouw financiële status bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Via het BKR is namelijk in één oogopslag te zien welke leningen je hebt afgesloten.

Alles geregistreerd bij het BKR

Afgesloten kredieten, leningen én betalingsachterstanden worden allemaal geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Betalingsachterstand van je hypotheek, doorlopende kredieten en creditcard limieten zijn enkele voorbeelden van de verschillende soorten leningen die het BKR registreert. Kredietverstrekkers zijn op hun beurt wettelijk verplicht te controleren of je niet te veel hooi op je vork neemt. Heb je al een aantal leningen afgesloten dan zullen ze dit meewegen bij je hypotheekaanvraag. Dat klinkt wellicht bemoeizuchtig, maar is louter om je te behoeden voor toekomstige financiële problemen.

De gevolgen voor jouw hypotheekaanvraag

Heb je een betalingsachterstand dan kan zo'n negatieve ‘codering’ bij het BKR vervelende gevolgen hebben voor jouw hypotheekaanvraag. Aan de andere kant: als je geen problemen hebt met het betalen van je leningen sta je vermeld in het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) en heb je een zogeheten ‘positieve’ registratie. Omdat bijna iedereen wel een bepaald soort lening heeft afgesloten staan er meer dan acht miljoen Nederlanders genoteerd in het CKI.

Hypotheek niet vermeld

Hoewel een hypotheek ook een lening is, wordt deze niet vermeld in het CKI. Tenzij je een betalingsachterstand hebt van meer dan 120 dagen, dan krijg je een registratie in het BKR. Kredieten die je hebt afgesloten voor consumptieve doeleinden staan wel in het CKI vermeld. Hier vallen onder meer onder de financiering van je auto, een koop-nu-betaal-later regeling, online aankopen op krediet, doorlopende kredieten en private lease contracten.

Gegevens opvragen BKR-registratie

Ook als je de lening aflost en aan alle schulden hebt voldaan, blijven je gegevens vijf jaar lang in te zien bij het BKR, daarna verdwijnen ze pas. Hoe je het ook wendt of keert, een negatieve BKR-registratie – hoewel de eventuele financiële problemen al lang en breed zijn opgelost en je aan een schone lei bent begonnen – is voor veel banken en geldverstrekkers reden om jouw lening aanvraag te weigeren. Benieuwd naar jouw stand van zaken? Je kan je gegevens opvragen via het BKR.

Ook je studieschuld geregistreerd?

Niet al je schulden worden in het register genoteerd: leningen bij familie en vrienden, een huurachterstand of een hypotheek zijn in het BKR-bestand niet terug te vinden. Op dit moment is ook je studieschuld een onbekende voor het BKR, maar er gaan stemmen op voor het meenemen van dit soort schulden.

Vereniging Eigen Huis pleit bijvoorbeeld voor registratie van studieschulden door het BKR. Volgens de vereniging lopen met name starters het risico een te duur huis te kopen. Ze vrezen voor betalingsproblemen als iemand na enige tijd niet in staat blijkt zowel aan de maandelijkse hypotheeklasten als de aflossing van de studieschuld te kunnen voldoen.

Wijziging kredietinformatie

Vanaf 2016 worden alle kredieten van meer dan € 250,- (geen bovengrens) en met een looptijd van langer dan een maand, geregistreerd. Goed om te weten: óók rood staan bij de bank en de lening van je nieuwe mobiele telefoon levert een BKR-registratie op. Wil je een nieuwe telefoon maar geen registratie? Het BKR neemt alleen leningen mee van toestellen die meer kosten dan € 250,-. Wanneer je een aanbetaling voor je telefoon doet en de lening valt vervolgens lager uit dan bovengenoemd bedrag, dan word je niet geregistreerd.

Reden van deze wijzigingen is dat het naar beneden bijstellen van de registratiegrenzen eerder inzicht geven in schulden. Mensen die daardoor in de problemen komen kunnen dan sneller worden geholpen. Een kredietverstrekker kan uiteraard deze gegevens zien, maar je hebt ook zelf inzage in je BKR-registratie.