checklist

Fluitend door je hypotheekaanvraag, zo doe je dat


Hypotheek aanvragen? Deze documenten heeft de bank straks van je nodig.

Tijdens een hypotheekaanvraag komt er veel op je af, maar erg ingewikkeld is het niet. Door je zaken goed op orde te hebben ga je ontspannen door de hypotheekaanvraag heen. Wij geven jou alvast een voorzet. Welke documenten moet je paraat hebben als je een hypotheek wilt regelen? Zo kan jij je energie sparen voor de verhuizing en het inrichten van je nieuwe woning.

Na een goed onderbouwd advies weet je welke hypotheek bij jou past. Je gaat akkoord met het renteaanbod en de aanvraag is gestart. De bank heeft nog wel een aantal documenten van je nodig. Veel gegevens kun je vooraf opzoeken om de aanvraag te versnellen.

Wat gebeurt er als je een hypotheek aanvraagt?

Na het tekenen van het voorlopig koopcontract, is het aanvragen van de hypotheek de volgende stap. Meestal maakt een voorbehoud voor de financiering onderdeel uit van het voorlopig koopcontract. Je hebt gewoonlijk zes tot acht weken de tijd om de hypotheek te regelen. Het is belangrijk om alle documenten goed aan te leveren zodat de bank jouw aanvraag kan beoordelen. Als de aanvraag niet binnen zes tot acht weken lukt, kun je mogelijk nog uitstel krijgen, maar in het ergste geval gaat de koop niet door – en dat wil je natuurlijk niet.

Documentatie voor hypotheekaanvraag

De bank vraagt veel informatie op. Met deze gegevens controleert de bank of je de hypotheek kunt dragen en of je aan alle voorwaarden voldoet. Documenten die in ieder geval opgevraagd worden, zijn de volgende:

1. Kopie van het (geldige) paspoort of de ID-kaart

Let er goed op dat alle hoeken van het ID-bewijs zichtbaar zijn. Controleer voor de zekerheid ook nog even de geldigheidsduur; misschien moet je eerst nog langs het gemeenteloket voor een nieuwe. Als er twee aanvragers zijn, moet van beide een kopie van het paspoort of de ID-kaart worden meegestuurd, óók de achterkant. Hiermee controleren ze jouw identiteit.

2. Recente salarisstrookjes

Verstrek de meest recente salarisstrook. Zorg ervoor dat het document duidelijk leesbaar is. Ook moet eruit blijken naar welk rekeningnummer de werkgever het loon overmaakt.

3. Taxatierapport

Dit mag niet ouder zijn dan een half jaar. Schakel niet zomaar een taxateur in. Het taxatierapport moet namelijk voldoen aan bepaalde eisen. Overleg dit met de hypotheekadviseur.

4. Werkgeversverklaring

Hierin verklaart de werkgever jouw inkomens- en arbeidssituatie. Hier zijn standaarddocumenten voor die de werkgever zo nauwkeurig mogelijk in moet vullen. Alleen een officiële vertegenwoordiger van de werkgever (zoals de HR-adviseur) mag de werkgeversverklaring ondertekenen. Bij geen vast contract kun je de werkgever vragen een intentieverklaring in te vullen.De bedragen op de werkgeversverklaring moeten overeenkomen met die op je salarisstrook, anders wordt de verklaring niet goedgekeurd.

5. Jaaropgaven

De jaaropgave van vorig jaar kan de bank ook opvragen. Dit is een extra controle op de hoogte van het inkomen. Heb je een tijdelijk contract? De bank kan dan ook de jaaropgaven van de afgelopen drie jaren opvragen.

6. Recente bankafschriften waaruit blijkt dat het salaris is gestort

Dit is ook weer een extra controle. Zorg voor een bankafschrift waar het salaris op is bijgeschreven. Ga voor het bankafschrift waarop je laatste salaris is bijgeschreven.

7. De (concept) koopakte, door beide partijen getekend

De bank wil ook een bewijs hebben dat je daadwerkelijk een huis hebt gekocht.Daarnaast zijn er nog documenten die op worden gevraagd afhankelijk van de omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn:

8. Een perspectiefverklaring

Als je via een uitzendbureau werkt, kan dat uitzendbureau een perspectiefverklaring afgeven. De verklaring geeft de stabiliteit van het inkomen aan en geeft een indruk van wat je met jouw opleiding en ervaring kunt verdienen.

9. Overzicht van schulden

Door schulden (zoals een privateleasecontract of een telefoonabonnement) kun je minder hypotheek krijgen. Deze schulden staan geregistreerd bij het BKR en ziet de hypotheekverstrekker door een BKR-toets uit te voeren. Studieschulden staan niet geregistreerd bij het BKR. Hier lever je zelf een opgave van op.

10. Afschrift van je spaarrekening

De kosten koper (gemiddeld ongeveer zes procent van de koopsom) betaal je van eigen geld. Mogelijk leg je ook nog spaargeld in om de hypotheek te verlagen. Banken kunnen vragen om een bewijs van je spaargeld, zoals een uitdraai van je spaarrekening.

Met het verzamelen van de stukken kun je al beginnen voordat je de hypotheek afsluit. Zo komt de hypotheek sneller rond en onder tijdsdruk hoef je niet documenten nog op te zoeken. Let er wel op dat sommige documenten een beperkte geldigheidsduur hebben, zoals de werkgeversverklaring en de salarisstrook. Tip: Scan alle documenten alvast in, dan heb je ze straks altijd bij hand wanneer de bank ernaar vraagt.