vraag & antwoord

De koper is akkoord met je tegenvoorstel: hoe nu verder?

Laatst bijgewerkt op - leestijd

Wanneer is je huis verkocht onder voorbehoud?

De onderhandelingen zijn achter de rug en je bent met de koper een koopsom overeengekomen. Toch kun je op dit moment nog niet met zekerheid zeggen dat je huis verkocht is. Hoe zit het nu met de oplevertermijn van je huis, de koopakte van je huis en wat doe je als er ineens een nóg hoger bod binnenkomt?

Nadat jij het laatst uitgebrachte voorstel hebt goedgekeurd, of de koper jouw tegenvoorstel heeft geaccepteerd, zijn de onderhandelingen voorbij. Jullie zijn onder andere overeengekomen:

  • Voor welke koopsom de woning is verkocht.
  • Welke (ontbindende) voorwaarden er van toepassing zijn.
  • Of er ook inboedel is verkocht.
  • Wanneer de sleuteloverdracht plaatsvindt.

De koopakte huis opmaken

Jouw verkoopmakelaar neemt met de koper contact op om alle persoonsgegevens te verzamelen. Op basis hiervan wordt de koopakte van je huis opgemaakt. Jij en de koper ontvangen ter controle een conceptakte. Neem die goed door en stel vragen als iets niet duidelijk is.

tip  Bij het verkopen van een huis gelden veel rechten en plichten, zoals de onderzoeksplicht.
Ontdek wat je rechten en plichten zijn als verkoper

Tekenen koopakte bij verkoopmakelaar of notaris

Als jij en de koper beiden akkoord zijn met de inhoud van de koopakte, maken jullie een tekenafspraak: het moment waarop de koper en jij als verkoper beiden de koopakte ondertekenen. Dit vindt meestal plaats op het kantoor van jouw verkoopmakelaar, maar soms ook apart van elkaar of zelfs via een digitale ondertekening. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de notaris de koopakte opstelt en dat je ook tekent bij de notaris.

Woning verkocht onder voorbehoud na verstrijken bedenktijd

De verkoopmakelaar stuurt de ondertekende koopakte naar de notaris. Die heeft de akte nodig om de sleuteloverdracht voor te kunnen bereiden. Ook jij en de koper ontvangen een getekende versie. Daarna heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. In die drie dagen mag hij of zij zonder reden en kosteloos van de koop afzien.De bedenktijd gaat in op de dag na de dag (om 0.00 uur) waarop de koper de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen. Ten minste twee van de drie dagen mogen geen weekend- of feestdag zijn. Als de bedenktijd eindigt in het weekend of op een feestdag, dan wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag (mits het geen feestdag is). Je verkoopmakelaar houdt je hier uiteraard van op de hoogte. De bedenktijd kun je natuurlijk ook zelf in de gaten houden met behulp van onderstaand schema.

De koper ontvangt de getekende koopakte op:

De bedenktijd eindigt om 23.59 uur op:

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag
 

Zodra de drie dagen bedenktijd en de termijn voor de ontbindende voorwaarden (zoals het kunnen krijgen van een hypotheek) verstreken zijn, is de verkoop definitief.

Wanneer is mijn woning verkocht onder voorbehoud?

Zodra de getekende koopovereenkomst is ontvangen door de koper én de bedenktijd is verstreken, is je woning ‘verkocht onder voorbehoud’. Gefeliciteerd! Dan ben je toe aan de volgende stap, de eindinspectie en sleuteloverdracht.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

Wanneer jij het bod hebt geaccepteerd, vraagt jouw verkoopmakelaar de persoonsgegevens van de koper op. Zodra deze binnen zijn, kan hij de koopakte opmaken. De verkoopmakelaar stuurt een concept naar jou en de koper en zodra jullie hiermee akkoord zijn, kunnen jullie ’m ondertekenen.
Tijdens de onderhandelingen ben je met de koper een datum overeengekomen wanneer de sleuteloverdracht gaat plaatsvinden. Zorg ervoor dat op de dag van de sleuteloverdracht het huis zich in de staat bevindt zoals jullie zijn overeengekomen.Staat het huis leeg en wil de koper langs om bijvoorbeeld even wat maten op te meten? Laat dit altijd regelen door je verkoopmakelaar en geef nooit zomaar de sleutel af. Zolang je op papier eigenaar bent, ben je verantwoordelijk voor het huis.
Zolang je als verkoper nog geen handtekening hebt gezet onder de koopakte, mag je om wat voor reden dan ook van de koop afzien. Houd er wel rekening mee dat het een groot risico is, je weet nu tenslotte wat je hebt en moet maar afwachten hoe het met deze nieuwe koper allemaal afloopt. Laat je hierin altijd door je verkoopmakelaar adviseren.
Zodra de koper een volledig getekende koopakte heeft ontvangen gaan zijn drie dagen bedenktijd in. Binnen deze periode mag hij zonder opgaaf van reden en kosteloos van de koop afzien. Let er in je berekening op dat de drie dagen bedenktijd niet op een weekend- of feestdag mag eindigen én er maar één weekenddag meegeteld wordt.
Wanneer de onderhandelingen achter de rug zijn en de koop is gesloten, kiest de koper de notaris uit. De notaris controleert alle zaken rondom de verkoop (of het geld op tijd binnen is, of alle partijen bevoegd zijn om te kopen of verkopen en of er geen beslag op je huis ligt) en zorgt ervoor dat alles wordt vastgelegd in een akte van levering.
Meer vragen

Graag zeker van je zaak?

Een verkoopmakelaar neemt je stress en werk uit handen. Hij of zij stelt de verkoopakte op en ziet erop toe dat alle afspraken op tijd worden nagekomen. Mocht er iets gebeuren – de koper wil toch van de koop afzien of de bouwkundige keuring pakt ongunstig uit – dan staat je makelaar je bij met raad en daad.